xNový generálny promótor laických dominikánov

Fr. Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes bol magistrom rehole fr. Brunom Cadoré vymenovaný za nového generálneho promótora pre laikov. Fr. Rui Carlos je synom portugalskej provincie. Menovaný bol na šesť rokov. lopesFr. Rui sa narodil v Harare, Zimbabwe. Prvú rehoľnú profesiu zložil v roku 1981. za kňaza bol vysvätený v roku 1985. Pred svojím [...]