Téma na január 2014

PROLÓG: „Budeš sa volať prorokom Najvyššieho, pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu, poučíš jeho ľud o spáse“ (Lk 1, 76). 1. Povolaní za kazateľov Božej lásky a milosrdenstva k všetkému stvoreniu, spojení s ostatnými vetvami našej rehole, aby sme uvoľňovali plnosť nášho kázania – zapálili sa „ohňom Dominikovej vízie“, čo je mottom času jubilea, [...]