Monthly Archives: január 2014

Home/2014/január

Contemplata allis tradere

„Kontemplácia je ohlasovanie“ – téma na rok 2013 v rámci prípravy na 800. jubileum rehole v roku 2016 mi pripomína citát zo Sumy teologickej od Tomáša Akvinského, ktorý sa často používa ako dominikánske motto: „contemplata aliis tradere“ (STh II-II, q. 88.6), to znamená „nadobudnuté v kontemplácii ďalej dávať“. Často sa toto slovné spojenie rozširuje na: [...]

2016-09-21T09:50:30+02:0014. januára 2014|

Fr. David Kammler: Sv. Dominik – kazateľ milosti

Drahé sestry a bratia v našom bratovi sv. Dominikovi, Všeobecnou a najmä biblickou pravdou je, že na to, aby všetko, čo existuje, vrátane nás - ľudských bytostí prežilo, potrebuje čas na oddych. V skúsenostiach i dejinách ľudstva sa stretávame s pravidelným časom revitalizácie počas týždňa, mesiaca, roka, storočia; možnosťami pre fyzické, poľnohospodárske, sociálne i duchovné občerstvenie. „Svätý čas“ získava integritu stvorenia, [...]

2019-04-02T23:19:45+02:0011. januára 2014|