Monthly Archives: jún 2014

Home/2014/jún

Kniha brata Jána Branislava Mičkovica

Predstavujeme Vám knihu brata Jána Branislava Mičkovica Den Widerspruch denken. Das Leidensverständnis in den Theologien von Dorothee Sölle und Johann Baptist Metz (Myslieť rozpor. Chápanie utrpenia v teológiách Dorothee Sölle a Johanna Baptista Metza). Kniha vyšla v nemeckom vydavateľstve Herder (Freiburg 2014). Ako už titul napovedá, zaoberá sa táto v nemeckom jazyku publikovaná kniha jedným z centrálnych pojmov [...]

2019-04-02T23:19:42+02:0027. júna 2014|

Zastaviť sa a vidieť budúcnosť

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční od 12. – 30. júla 2014 v Košiciach. Budúcnosť života sestier závisí od rozpoznania a realistického prijatia chudoby, ktorú prežívajú. Táto situácia, sa môže stať príležitosťou odvážne prekročiť hranice [...]

2016-09-21T14:28:24+02:0021. júna 2014|

xAUDIO: Turíce vo Zvolene

Bratia zvolenského konventu oslávili Zoslanie Ducha Svätého. Slávnostným kazateľom počas turíčnej vigílie bol brat Svorad Duda OP. Sobotný program turíčnych slávností začal 7.6.2014 o 17.00 biblickým ružencom. O 18.00 bratia spolu s veriacimi zaspievali slávnostné vešpery, po ktorých nasledovala prednáška dlhoročného exorcistu a člena slovenskej provincie dominikánov Svorada Dudu OP. Brat Svorad hovoril o sile [...]

2016-10-18T12:35:23+02:009. júna 2014|

xFormačné stretnutie bratov

Celoprovinčné formačné stretnutie sa uskutočnilo v duchovnom centre Pustý dvor na Ábelovej v dňoch 22.-23. mája 2014. Organizátorom stretnutia bol promótor pre trvalú formáciu fr. Ján B. Mičkovic OP. Každá slovenská komunita mala na stretnutí jedného alebo viacerých zástupcov. Bratia sa mohli rozprávať o vlastných skúsenostiach s rehoľným životom a apoštolátom. Vyvrcholením stretnutia bola prednáška [...]

2016-09-21T14:22:10+02:001. júna 2014|