Monthly Archives: august 2014

Home/2014/august

xObliečka novicov

Odpoveď na Božie volanie nie je jednoduchá, no prináša so sebou radosť. Odpovedať na Božie volanie sa rozhodli aj naši dvaja novici, ktorí boli oblečení do dominikánskeho habitu 28. augusta 2014, na sviatok sv. Augustína. Obliečka sa uskutočnila v Kostole sv. Dominika vo Zvolene o 11.00 hod. Dominikánsky habit prijali Jozef Surovček, ktorý dostal meno [...]

2016-09-21T17:36:48+02:0028. augusta 2014|

xSpráva od sestier dominikánok z Iraku

Moji drahí, chceme sa s vami podeliť o naše každodenné boje. Dúfam, že náš nárek zasiahne svet. Sme ako slepec z Jericha (Mk 10, 46 - 52), ktorý nemal čo vyjadriť, ale jeho hlas žiadal Ježiša, aby sa nad ním zmiloval. Aj keď niektorí ľudia ignorovali jeho hlas, iní ho počuli a pomohli mu. Spoliehame sa na [...]

2016-09-21T17:29:52+02:0027. augusta 2014|

xKeď viac hľadáme ako nachádzame

Ak by sa niekto ocitol na exercíciách piatich sestier a dvoch laických dominikánok pod vedením br. Lukáša Žiláka OP, asi by bol v rozpakoch. V kontemplatívnom centre na Ábelovej sa od 10. do 17. augusta 2014 viac hľadalo ako nachádzalo. Kládli sa otázky, na ktoré nie je dobré odpovedať unáhlene ... Ako je možné mať neustály odstup [...]

2016-09-21T17:14:09+02:0025. augusta 2014|

xŠtudentátna púť do Talianska

Svätý Dominik Guzmán, svätá Katarína Sienská, svätý Antonín Florentský, blahoslavený fra Angelico ... Všetky uvedené mená sú mnohým ľuďom známe, keďže títo svätci sa vo svojej dobe výrazne zaslúžili o obnovu Cirkvi. Spája ich ale aj ďalšia dôležitá skutočnosť, a to tá, že sú veľmi úzko spätí s rehoľou Kazateľov. Väčšina z nás - bratov [...]

2016-09-21T17:11:12+02:0024. augusta 2014|

xDo zvolenského konventu zavítal rektor univerzity

P. Konštanc Miroslav Adam OP, ktorý je už vyše dvoch rokov rektorom pápežskej univerzity Angelicum v Ríme navštívil na niekoľko dní konvent vo Zvolene.  Od nedele, 10. augusta 2014, strávil brat Konštanc niekoľko dní vo Zvolene. Súčasný rektor Univerzity Angelicum je synom slovenskej dominikánskej provincie. Po založení slovenskej provincie sa stal jej prvým provinciálom. Keď [...]

2016-09-21T17:08:46+02:0022. augusta 2014|

II. provinčná kapitula laických dominikánov

Od 6. do 9. augusta sa slávila v Čičmanoch II. provinčná kapitula laických dominikánov. Nakoľko je to krátko pred rokom 2014, ktorý je v reholi venovaný nášmu poslaniu, provinčná kapitula chce kráčať v tejto línii a za tému si zvolila účasť laikov na prorockom poslaní Cirkvi a rehole: „Vaši synovia i vaše dcéry budú prorokovať; vaši starci budú mať sny; [...]

2019-04-02T23:19:42+02:0011. augusta 2014|

xSlávnosť sv. Dominika vo Zvolene

Zvolenský kláštor a farnosť Zvolen-Západ slávili v nedeľu, 10. augusta, sviatok patróna svojho kostola.  Farský kostol vo farnosti Zvolen-Západ je zasvätený sv. Dominikovi, zakladateľovi rehole bratov kazateľov - dominikánov. Hoci oficiálny deň spomienky na sv. Dominika pripadá na 8. augusta, slávnosť bola v našom kostole presunutá na nasledovnú nedeľu. Hlavným celebrantom a kazateľom bol kapucín [...]

2016-09-21T17:06:34+02:0010. augusta 2014|

xReportáž o doživotných sľuboch

Vypočutje si reportáž o doživotnej profesii našich dvoch bratov Alana a Rafaela, ktorá bola odvysielaná v rádiu Lumen 4. augusta v Infolumene a 5. augusta v Lumenáde. V sobotu, 2. augusta 2014, zložila dvojica dominikánskych rehoľníkov svoje večné sľuby. Urobili tak v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. Rehoľu kazateľov založil pred 800. rokmi sv. Dominik [...]

2016-09-21T17:03:29+02:0010. augusta 2014|

xDoživotné sľuby bratov Alana a Rafaela

Počas svätej omše v sobotu, 2. augusta 2014, o 10:30 zložili naši bratia Alan J. Dely a Rafael M. Tresa svoju doživotnú rehoľnú profesiu Bratia sa svojimi doživotnými sľubmi zaviazali žiť rehoľný život ako dominikáni až do smrti. Oslovení ideou sv. Dominika sa rozhodli napojiť na takmer 800-ročnú históriu dominikánskej rehole a žiť život kazateľov, [...]

2016-09-21T17:00:28+02:002. augusta 2014|