Monthly Archives: september 2014

Home/2014/september

Menovanie slovenského dominikána do pápežskej komisie

Pápež František vymenoval 23. septembra 2014 slovenského dominikána a rektora pápežskej univerzity Angelicum, P. Konštanca M. Adama za člena pápežskej komisie pre výskum a reformu kánonického procesného práva v prípade manželských káuz. Svätý Otec František rozhodol dňa 27. augusta 2014 o zriadení osobitnej študijnej komisie pre skúmanie reformy kánonického manželského procesu. Práca špeciálnej komisie sa zameria [...]

2016-09-21T17:46:35+02:0029. septembra 2014|

xŠtúdijné dni vo Zvolene

V dňoch 16. až 18. septembra sa vo zvolenskom kláštore uskutočnilo štúdijné stretnutie, na ktorom bratia Irenej, Lukáš a Damián prezentovali svoje licenciátne práce a brat Reginald svoju habilitačnú prácu. Témy jednotlivých prác boli veľmi rôznorodé. Brat Irenej nám predstavil najdôležitejšie teologické pohľady na Cirkev (ekleziologické koncepty) a taktiež načrtol problematiku krstného kňazstva v diele [...]

2016-09-21T17:41:36+02:0022. septembra 2014|

xCeloprovinčné stretnutie

Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala v dňoch 12.-13. septembra 2014 v Terchovej prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili takmer všetci bratia provincie. Celoprovinčné stretnutie bolo zorganizované s úmyslom, aby sa k dôležitým témam spojeným so životom provincie mohlo vyjadriť čo najviac bratov. Pre zvýšenie efektívnosti práce boli zostavené štyri skupiny, v ktorých bolo 9 [...]

2016-09-21T17:39:37+02:0014. septembra 2014|

Formačné stretnutie laických dominikánov v Terchovej, 6. – 8. júna 2014.

V roku 2014, kedy v rámci príprav na Veľké Jubileum Dominikánskej rehole 2016 si pripomíname tému: Laickí dominikáni a kázanie, sme sa v hojnom počte 62 zúčastnených členov zišli na osvedčenom mieste Školy v prírode na „hornom konci“ rázovitej obce Terchová.  Prostredie v lone Malej Fatry a kysuckých hôr s úžasne obdareným Geniom loci, vhodným zvlášť pre slávenie vigílie slávnosti Zoslania Ducha [...]

2019-04-02T23:19:42+02:0011. septembra 2014|

xVzdialili sa, aby boli blízko

Aj krása je jedným z mien Boha. Atmosféra do leta vstupujúcej Banskej Štiavnice toto poznanie viacrozmerne umocňovala. V dňoch 26. – 29. júna mesto prijalo asi stovku ľudí, ktorí sa stretli na Dotyku krásy organizovanom dominikánskou rodinou. Vstupnú prednášku zameranú na približovanie sa duchovne odlišných kultúr ponúkol košický umelecký reštaurátor Milan Špak. Podujatie už každoročne vyskladané z mozaiky [...]

2016-09-21T17:33:52+02:009. septembra 2014|