Monthly Archives: október 2014

Home/2014/október

Bratia Melichar a Dominik v TV LUX

Brat Melichar rozprával o ruženci a brat Dominik o evolúcii v relácii Dome je doma na TV LUX Relácia Doma je doma  Ruženec - modlitba života  Mária, Ježišova a naša Matka. Vo svete i na Slovensku je mnoho miest kam putujeme aby sme vzdali úctu Panne Márii. Najrozšírenejším prejavom tejto úcty je aj modlitba sv. [...]

2016-09-21T19:18:38+02:0024. októbra 2014|

xStretnutie slovenskej a českej provinčnej rady

V Konvente sv. Dominika vo Zvolene sa 3. októbra 2014 uskutočnilo prvé spoločné stretnutie provinčných rád českej a slovenskej provincie dominikánov. Českí a slovenskí dominikáni boli spojení v jednej provincii od zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie až do roku 1997, keď vznikla samostatná slovenská viceprovincia a následne v roku 2001 samostatná slovenská provincia. Odvtedy sa obe provincie vybrali svojimi cestami a okrem občasnej spolupráce [...]

2016-09-21T19:12:46+02:0020. októbra 2014|

x8. ruženčiarska púť v Šaštíne

V prvú októbrovú sobotu 4. 10. 2014 sa konala 8. púť ružencových bratstiev v Šaštíne pod záštitou bratislavského pomocného biskupa mons. Jozefa Haľka. Duchovnú atmosféru preplnenej baziliky doprevádzala hudba a spev ružencového bratstva z Vyšnej Hutky. Po privítaní hojného množstva pútnikov, podaní praktických informácii a úvodnej modlitbe sa prihovoril k ruženčiarom P. Šimon Tyrol OP. [...]

2016-09-21T17:55:13+02:0017. októbra 2014|

xDiakonská vysviacka

Po takmer dvoch rokov naša Rehoľa kazateľov na Slovensku prežíva radosť z toho, že vo svojich radoch má znovu diakona. Náš brat Bernard Meliš z Konventu sv. Dominika vo Zvolene totiž v sobotu 11. októbra 2014 prijal posvätný rád diakonátu vkladaním rúk otca biskupa Jozefa Haľka v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave. Spolu s ním boli na diakonov vysvätení dvaja [...]

2016-09-21T17:53:06+02:0014. októbra 2014|

Slovenský dominikán dekanom teologickej fakulty v Olomouci

P. Egýd Peter Tavel, syn slovenskej provincie dominikánov bol 11. septembra 2014 vymenovaný za dekana Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Brat Egýd začal vykonávať svoj úrad od 14. septembra. Do úradu dekana bol zvolený akademickým senátom fakulty 19. marca 2014. Na právoplatné prevzatie úradu dekana teologickej fakulty musí byť novomenovanému dekanovi udelené aj nihil [...]

2016-09-21T17:48:16+02:006. októbra 2014|