Monthly Archives: december 2014

Home/2014/december

xBrat Egýd profesorom

Bratovi Egýdovi Petrovi Tavelovi bol 18. decembra 2014 udelený profesorský titul. Slávnostné vymenovanie nových profesorov v Českej republike sa uskutočnilo v Prahe. Noví profesori si prevzali dekréty z rúk českého ministra školstva Marcela Chládka. Slávnosti sa zúčastnil aj pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a medzi 52 zúčastnenými novovymenovanými profesormi bol aj náš brat Egýd, ktorý [...]

2019-04-02T23:19:41+02:0021. decembra 2014|

xPrednášky vo Zvolene

Zvolenskí bratia pozývajú na cyklus prednášok k Roku zasväteného života. Počas trvania Roku zasväteného života odznejú v Kostole sv. Dominika vo Zvolene-Západ prednášky o zasvätenom živote. Prednášky budú raz do mesiaca okrem letných prázdnin a prinesú pohľad na zasvätený život z rôznych uhlov.

2016-09-22T10:28:10+02:0015. decembra 2014|

xNávšteva v Krakove

Slovenský dominikánsky študentát navštívil v dňoch 5.-8. decembra 2014 krakovský konvent. V krakovskom kláštore žije takmer 100 bratov, z ktorých je 47 študentov. Medzi študentov sa počíta aj náš brat Rafael, ktorý je v Krakove na ročnom výmennom študijnom pobyte. Slovenskí študenti spolu so svojim magistrom navštívili brata Rafaela a poľských študentov. Počas pobytu v [...]

2016-09-22T10:26:11+02:0015. decembra 2014|

xPosledné tohtoročné roráty

V posledný deň prvej časti adventu sa vo Zvolene celebrovala ranná rorátna svätá omša. Táto omša bola určená predovšetkým pre deti a ich rodičov. Po svätej omši sa mohli zúčastnení posilniť raňajkami, ktoré prichystali šikovné ruky našich farníčok.

2016-09-22T10:23:36+02:0015. decembra 2014|

xBrat Egýd pomáhal zbierať financie na hospic

Brat Egýd, ktorý je dekanom Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prišiel s myšlienkou dobročinného blšieho trhu na fakulte. Blší trh sa uskutočnil 27. novembra 2014 na Teologickej fakulte UP v Olomouci. Výťažok až 80 148 KČ je určený pre svatokopecký hospic. Brat Egýd prišiel s myšlienkou zorganizovať tento trh a daroval naň podstatnú časť [...]

2016-09-22T10:17:38+02:004. decembra 2014|

xRorátne omše vo Zvolene

Prvá dvojica rorátnych svätých omší vo Zvolene je už za nami. Advent sa rozbehol v plnom prúde a bratia vo Zvolene využívajú možnosti, ktoré im poskytujú liturgické predpisy. Liturgická adventná farba je fialová, no ak na niektorý deň do 16. decembra je tzv. féria (nie je spomienka na žiadneho svätca a ani sviatok), môže sa [...]

2016-09-22T10:15:15+02:004. decembra 2014|