xStoročnica pátra Akvinasa

Najstarší člen slovenskej provincie dominikánov sa dožil 100 rokov. V sobotu 17. januára 2015, presne v deň stých narodením pátra Akvinasa Juraja Gaburu sa vo Zvolene slúžila ďakovná svätá omša za roky prežité v dôvere v Božiu prozreteľnosť. Dôvera v Božiu prozreteľnosť je najčastejšia duchovná téma pátra Akvinasa, ktorý sa tejto dôvere naučil v najťažších rokoch svojho života strávených vo väzení. [...]