Monthly Archives: máj 2015

Home/2015/máj

xSlávenie dynamiky jedného hrobu

Tohtoročná oslava sviatku Prenesenia pozostatkov sv. Dominika sa v košickej komunite sestier dominikánok uskutočnila už po tretíkrát. Bol to sviatočný deň nielen pre sestry, ale aj pre deti Materskej škôlky bl. Imeldy, žiakov Gymnázia sv. T. Akvinského, učiteľov a ostatných zamestnancov školy. V úvode vizuálny prierez činnosti všetkých vetiev dominikánskej rodiny spolu s melodicky chytľavou hymnou   Jubilejného roku [...]

2016-09-22T11:47:17+02:0030. mája 2015|

xNávšteva generálneho promótora pre ruženec

V Dňoch 20. až 26. mája 2015 navštívil Slovensko generálny promótor pre ruženec fr. Louis-Marie Ariño-Durand OP. Počas týchto dní sa postupne stretol so zástupcami jednotlivých ružencových bratstiev v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach a v ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej, kde slávil s miestnymi veriacimi a pútnikmi slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Jeho návšteva bola spojená s duchovným programom: s modlitbou posvätného ruženca, svätou [...]

2016-09-22T11:45:42+02:0026. mája 2015|

x“Srdce si beriem so sebou…“

V čase, keď celá Cirkev prosí o zoslanie Ducha Svätého, sa dominikánky zhromaždené v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej zvlášť modlili za sr. Lýdiu Timkovú. Turíce boli pre sv. Dominika časom, keď rozposlal bratov kázať do rôznych kútov Európy. O osemsto rokov neskôr, na turíčnu vigíliu 2015, jedna zo slovenských sestier nastúpila do lietadla, aby sa podieľala na [...]

2016-09-22T11:44:18+02:0026. mája 2015|

xSloboda ako ju ukazuje Boh

Formačné stretnutie slovenských dominikánov o výzvach slobody a o Božom pohľade na slobodu  V dňoch 20.-21. mája 2015 sa uskutočnilo formačné stretnutie slovenskej dominikánskej provincie v duchovnom centre na Ábelovej. Témou stretnutia bola sloboda a na túto tému si pripravil prednášku brat Vavrinec R. Mitro OP. Predstavil v nej 2 starozákonné texty, v ktorých je [...]

2016-09-22T11:42:55+02:0022. mája 2015|

xPozvanie pre stredoškolákov

Ak máš vek stredoškoláka a hľadáš oporu vo svojom hľadaní zmyslu všetkého, si srdečne pozvaný prežiť pár dní v spoločnosti  rovesníkov z celého Slovenska a tých, čo zasvätili svoj život putovaniu za pravdou. V programe nebudú chýbať chvíle stíšenia, spoločná modlitba, prednášky, diskusie a zábava. V nádhernom prostredí štiavnických hôr na konci prázdnin Ťa čakajú sestry [...]

2016-09-22T11:39:50+02:0022. mája 2015|

xDominikánky putovali k prameňom

Na prelome mesiacov apríl a máj sa tridsaťjeden sestier dominikánok zo všetkých komunít kongregácie vzdialilo od každodennosti, aby sa v stredovekých uliciach Bologne, Florencie a Sieny nadýchli vlastnej histórie. Sny sestier sa stretli v spoločnej túžbe. Tej, ktorá lákala k osobnej skúsenosti vstúpiť na miesta začiatkov rehole. Po dôkladnej príprave sa s odvahou vydali na cestu. Ako pútnici. „Vďaka našim sestrám, [...]

2016-09-22T11:38:31+02:0011. mája 2015|