Monthly Archives: október 2015

Home/2015/október

xDominikánsky deň v Trenčíne

Rehoľa dominikánov a dominikánski priatelia usporiadali v sobotu 17. októbra 2015 v Trenčíne spomienkovú slávnosť na počesť pôsobenia rehole dominikánov v tomto meste v rokoch 1939-1949. Slávnosť sa začala o 14.00 hod. svätou omšou v Kostolíku sv. Anny, ktorú celebroval nitriansky generálny vikár Mons. Peter Brodek spolu provinciálom dominikánov Reginaldom Slavkovským a trenčianskym dekanom Mons. [...]

2019-04-02T23:19:39+02:0019. októbra 2015|

Osobnostný profil o bratovi Egýdovi

Česká televízia natočila v rámci cyklu Cesty víry krátky dokument o živote nášho brata Egýda P. Tavela, ktorý je dekanom Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dokument si môžete pozrieť prostredníctvom nasledovného odkazu. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/415235100051005-na-palube-zivota/

2016-09-22T14:11:15+02:0019. októbra 2015|

Zvolen: Doživotné sľuby v MB sv. Kataríny Sienskej

Dominikánske bratstvo laikov sv. Kataríny Sienskej vo Zvolene-Západ oslavovalo. Po štyroch rokoch čakania, ktoré spočívalo v stretávaní sa bratov a sestier a v hlbšom spoznávaní samotnej dominikánskej rehole, skladali dve sestry, Miroslava Klára Hubertová a Anna Júlia Karbanová, svoje doživotné sľuby v bratsve. Stalo sa tak 26. septembra 2015 v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. [...]

2016-09-11T11:41:36+02:0018. októbra 2015|

Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

S vďačnosťou za milosť, ktorú nám Boh dal pre kázanie, Vám s radosťou oznamujeme, že 7. novembra 2015 bude magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať sláveniu eucharistie, počas ktorej slávnostne otvorí Jubileum, ktorým si Rehoľa kazateľov pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honórium III. Spojení [...]

2019-04-02T23:19:40+02:0014. októbra 2015|

xSlávnosť Ružencovej Panny Márie

Od roku 1999 je spomienka Ružencovej Panny Márie povýšená vo Farnosti sv. Dominika vo Zvolene na slávnosť. Keďže sa Kostol sv. Dominika stal zároveň diecéznym pútnickým miesto, konajú sa každoročne oslavy Ružencovej Panny Márie, na ktoré sú pozvaní všetci veriaci banskobystrickej diecézy.  Tohtoročná príprava na slávnosť sa začala v pondelok 5. októbra. Od pondelka do [...]

2016-09-22T12:40:23+02:0011. októbra 2015|

xDominikáni na maratóne

Býva už dobrou tradíciou, že prvá októbrová nedeľa je časom konania najstaršieho maratónu v Európe - Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý bol založený v roku 1924. Podobne ako po minulé roky, aj tento rok zo Zvolena vyrazila síce málopočetná, ale o to odhodlanejšia výprava mladých atlétov združených okolo miestneho Centra univerzitnej pastorácie (CUP). Konkrétne [...]

2016-09-22T12:38:40+02:0010. októbra 2015|

Ľudovít Bertrán

9. októbra si v našej reholi spomíname na Ľudovíta Bertrána, vynikajúceho kazateľa a obnovovateľa rehoľného života. Ľudovít Betrán sa narodil 1. januára 1526 vo Valencii. Ako šestnásťročný proti otcovej vôli odišiel z domu smerom na Santiago de Compostela. Vrátili ho späť domov. Keď mu odopreli vstúpiť do Rehole kazateľov, potajomky prichádzal na zasadanie konventnej kapituly, aby počúval [...]

2016-10-02T22:13:13+02:009. októbra 2015|