Monthly Archives: február 2016

//február

Duchovná príprava k veľkonočným sviatkom

Bratia dominikáni z Dunajskej Lužnej Vás srdečne pozývajú na DUCHOVNÚ PRÍPRAVU K VEĽKONOČNÝM SVIATKOM. Katechézy bývajú každú nedeľu po Krížovej ceste o 14:30h vo Farskom kostole Povýšenia Svätého kríža v Dunajskej Lužnej. Bližšie informácie: http://dunajskaluzna.fara.sk/?p=1329

2019-04-02T23:19:37+02:0015. februára 2016|

Brat Egýd sa podieľal na získaní unikátneho certifikátu

Brat Egýd Peter Tavel so svojim výskumným tímom na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci získal pre Českú republiku certifikát oxfordskej metodiky. Ide o metodiku DIPEx založenú na hlbokých rozhovoroch s ľuďmi s konkrétnou diagnózou. Cieľom je porozumieť chorým ľuďom a pomôcť iným, ktorí trpia rovnakými problémami. Viac sa dočítate tu: http://www.zurnal.upol.cz/cmtf/zprava/clanek/olomoucti-odbornici-ziskali-pro-ceskou-republiku-certifikaci-unikatni-oxfordske-metodiky/

2016-09-22T15:48:24+02:0011. februára 2016|

xZáver Jubilejného roka zasvätených v Košiciach

V sobotu 6. februára 2016 sa v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach zišli rehoľníci z celej Košickej arcidiecézy s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, aby spoločne zakľúčili tento milostivý čas venovaný zasvätenému životu. Program sa začal svätou omšou počas ktorej sa zúčastneným prihovoril otec arcibiskup a vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za prítomnosť mnohých zasvätených vo svojej diecéze. Po [...]

2016-09-22T15:45:53+02:0011. februára 2016|

Fra Angelico – spomienka 18. februára

Fra Angelico sa narodil okolo roku 1390 vo Vicchio neďaleko Florencie. Jeho občianske meno bolo Guido di Pietro. Medzi bratov kazateľov vstúpil okolo roku 1420 a prijal rehoľné meno Ján. Bol veľmi zručný a spolu s pokrvným bratom Benedettom, tiež dominikánom,  maľoval miniatúry. Maliarskemu umeniu sa vyučil ešte pred vstupom do rehole. Jeho umelecké pôsobenie [...]

2019-04-02T23:19:37+02:008. februára 2016|

Mikuláš Lexmann ocenený in memoriam

Ústav Pamäti národa vystavil 27. januára 2016 rozhodnutia, ktorými priznal pátrovi Mikulášovi Lexmannovi postavenie účastník a veterán protikomunistického odboja in memoriam.   Zdroj: http://www.patermikulas.sk/pater-mikulas-lexmann/ucastnik-a-veteran-protikomunistickeho-odboja-in-memoriam/  

2019-04-02T23:19:38+02:008. februára 2016|

xSestry dominikánky oslávili 25 rokov gymnázia

Vzdelávanie a výchovu mladých ľudí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach odzrkadľujú slová KRÁSA –PRAVDA – TVORIVOSŤ. Deň slávenia 25. výročia od založenia školy bol zvlášť preniknutý obsahom týchto slov.  28. január 2016 sa začal slávnostnou svätou omšou v Kostole Krista Kráľa. Provinciál dominikánov na Slovensku, fr. Reginald Slavkovský OP, vo svojom príhovore spomenul nadšenie, [...]

2016-09-22T15:42:08+02:006. februára 2016|

xApoštolát rodín – naliehavosť a nádej…

Tretí januárový víkend priniesol pre sestry dominikánky z celého Slovenska nové podnety pre prácu s rodinami.  A nielen pre ne. Pozvanie sestier prijali aj dominikánski bratia so skupinou mladých, dva manželské páry a tiež niekoľko jednotlivcov. V sobotu 23. januára im v Košiciach prednášal Roman Seko – kňaz, ktorý dáva svoj život pre rodiny. Program tvorili tri prednášky s možnosťou [...]

2016-09-22T15:40:44+02:006. februára 2016|