Farnosť DL

Tu bude text, ktorý pridá Bruno o farnosti v DL