Monthly Archives: máj 2017

Home/2017/máj

25 + Vás pozýva na ďalší SPEED DATING

Pozývame Vás priatelia znovu  1. júna  2017  vo štvrtok k dominikánom na:  18:00 - 20:00  *Speed dating - katRande v DKC-Veritas pre prihlásených účastníkov Vstupné 12 eur ( v cene je aj večerné občerstvenie)  V príjemnom prostredí DKC - Veritas sa môžete anonymne zoznámiť s novými ľuďmi a ak si s niekým „padnete do oka“ obom vám pošleme vaše mailové kontakty, aby ste sa mohli [...]

2019-04-02T23:19:13+02:0025. mája 2017|

Kázanie

Kazateľská služba je spoločným dielom a je na prvom mieste záležitosťou celej komunity. Preto sa v tradícii Rehole často hovorievalo konventu "Sväté kázanie". (Z Knihy stanov a nariadení, č. 100) Pri štúdiu a kontemplatívnej modlitbe sa živíme slovom Pravdy. Čerpáme ju tiež zo života v spoločenstve, z rehoľných sľubov a slávenia posvätnej liturgie. Vďaka tomu môžeme túto [...]

2020-10-06T21:49:26+02:0025. mája 2017|

Štúdium

Svätý Dominik zaviedol ohľadom štúdia mnoho nového. Štúdium, usporiadané tak, aby napomáhalo službe spásy, včlenil do poslania svojej Rehole. On, ktorý so sebou stále nosil evanjelium svätého Matúša a listy svätého Pavla, vodil bratov do škôl a posielal ich do väčších miest, "aby študovali, kázali a vytvorili konvent". (Z Knihy stanov a nariadení Rehole, č. 76) [...]

2020-10-06T21:46:30+02:0025. mája 2017|

Liturgia a modlitba

Naše štúdium čerpá zo spoločnej a súkromnej modlitby. Jednou z hlavných čŕt nášho života je spoločné slávenie liturgie. Každý deň spoločne slávime obetu svätej omše a liturgiu hodín, a tak sa spolu s celou Cirkvou klaniame Najsvätejšej Trojici. Stretávame vtedy Boha, ktorý sa stal človekom, zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, aby sme sa s ním mohli spojiť vo večnosti. Vďaka [...]

2020-10-06T21:42:51+02:0025. mája 2017|

Spoločný život

Apoštoli „mali všetko spoločné“ (Sk 2,44). Vďaka tomu boli slobodní pre kázanie. Zároveň sa tak mohli hlbšie odovzdať životu v láske a mať jedno srdce a jednu dušu. Aj my máme všetko spoločné, aby sme tak naplnili najvyšší cieľ kresťanského života: zjednotiť sa s Kristom prostredníctvom lásky. Život v spoločenstve je teda miestom a prostriedkom pre rast v čnosti. Základ nášho [...]

2020-10-07T16:25:17+02:0017. mája 2017|