Yearly Archives: 2019

/2019

Laickí dominikáni sa formovali a slávili

Tohtoročné formačné stretnutie laických dominikánov sa konalo v tradičnom termíne ( sviatok zoslania Ducha Svätého) netradične v priestoroch kláštora bratov Redemptoristov v Kostolnej – Záriečí. Hlavnou témou formačného stretnutia bolo:  Mons. Pierre Claverie – život v trhline. […]

2019-06-15T11:55:42+02:0015. júna 2019|

Homília brata Benedikta na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Turíce 2019                                        (Sk 2, 1-11; Rím 8, 8-17; Jn 14, 15-16. 23b-26)   Prvé čítanie zo Skutkov Apoštolov zasadzuje zoslanie Ducha Svätého na apoštolov v čase slávenia židovského sviatku Turíc, sviatku „Päťdesiateho“ dňa (gr. pentekostos, t. j. „päťdesiaty“), ktorý sa slávil sedem týždňov po Pesachu, židovskej veľkej noci. […]

2019-06-08T10:52:25+02:008. júna 2019|

Homília brata Tadeáša na slávnosť Nanebovystúpenia Pána

Bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej slávnosti čítame: Ježiš povedal svojim učeníkom:“ Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja vám zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste , kým nebudete vystrojení mocou [...]

2019-05-29T09:36:41+02:0029. mája 2019|

Homília brata Michala na 6. veľkonočnú nedeľu

       V dnešnom úryvku Ježišovej rozlúčkovej reči, počúvame uistenie o tom, že i keď Pán Ježiš odchádza zo sveta, opäť sa raz vráti. Apoštoli po Ježišovom na nebo vystúpení počúvajú: „Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať“ (Sk 1, 11). […]

2019-05-24T16:12:32+02:0024. mája 2019|