Monthly Archives: marec 2019

//marec

Homília brata Hilára na slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Svätý Jozef  –  ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny. Dnes Cirkev uctieva a vzýva sv. Jozefa aj ako svojho nebeského patróna, ako svojho osobitného ochrancu a príhovorcu u Boha. Sv. Jozef sa narodil v Betleheme. […]

18. marca 2019|

Homília brata Patrika na 2. pôstnu nedeľu

O čom asi tak Ježiš diskutoval spolu s Mojžišom a Eliášom? Evanjelista Lukáš naznačuje, čo bolo predmetom ich vzájomnej konverzácie: „hovorili o Ježišovom odchode (v pôvodnom gréckom texte: exode), ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme“ (Lk 9, 31). […]

15. marca 2019|

Homília brata Damiána na 1. pôstnu nedeľu

Často v Cirkvi hovoríme o tom, že naša terminológia potrebuje trochu aktualizovať, aby sme hovorili jazykom, ktorému ľudia rozumejú. To neznamená tieto termíny hneď nahradiť novými, ale skôr priblížiť obsah, ktorý sa za nimi skrýva niečím, čomu ľudia rozumejú. […]

9. marca 2019|

Milý brat, milá sestra, prišiel čas pôstu, odložiť tieto „tradičné formy sebazapierania“ a pokúsme tento svätopôstny čas využiť skutočne na to, aby sme dávali veľmi veľký pozor na svoje ústa.

6. marca 2019|

Homília brata Andreja na popolcovú stredu

Milí bratia a sestry, milí priatelia, už iba niekoľko hodín nás delí od nového liturgického roka – pôstneho obdobia. Stojíme pred mnohými výzvami, kladieme si otázky aké si dáme predsavzatie, čoho sa zrieknem a pod. […]

4. marca 2019|

Poďte s nami putovať

Pozývame mladých telom i duchom na letné putovanie s bratmi dominikánmi, sestrami a dominikánskou mládežou ADOM. Uskutoční sa 22. – 28. júla 2019 na trase Kežmarok – Lendak – Ždiar – Spišská Stará Ves - Červený Kláštor. Prihlasovanie potrvá do 20. mája a účastnícky poplatok je 80,- €. PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: https://goo.gl/forms/YJ7kBIQrh6rl78kn2        

2. marca 2019|

Pozvanie na pôstne kázne

Žilinskí bratia dominikáni srdečne pozývajú na cyklus pôstnych kázní, ktorý sa uskutoční každú pôstnu nedeľu v Kostole sv. Barbory počas sv. omší o 8:00, 11:00 a 15:30.

2. marca 2019|

Homília brata Kristiána na 8. nedeľu v období cez rok

V knihe Sirachovej čítame: „Pec skúša výrobky hrnčiara a spravodlivého skúša súženie.” (Sir. 27, 6). Liturgia dnešnej nedele nám pomáha pozerať sa úplne inými očami na súženia, s ktorými sa denne stretávame. […]

2. marca 2019|

Zaži víkend v kláštore v dňoch 29.3.-31.3. 2019

V dňoch 29. - 31.3. pozývame mužov vo veku 17- 34 rokov zažiť víkend v kláštore bratov dominikánov v Košiciach. Okrem bežného kláštorného programu bude pre vás pripravený zaujímavý program. "Podľa svojej veľkej múdrosti urobil Pán rozdiely medzi nami a určil nám rozmanité cesty" ( hovorí Sir 33,11) - Neváhajte a príďte :)

2. marca 2019|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.