Homília brata Kristiána na 8. nedeľu v období cez rok

V knihe Sirachovej čítame: „Pec skúša výrobky hrnčiara a spravodlivého skúša súženie.” (Sir. 27, 6). Liturgia dnešnej nedele nám pomáha pozerať sa úplne inými očami na súženia, s ktorými sa denne stretávame. […]