Monthly Archives: máj 2019

Home/2019/máj

Homília brata Tadeáša na slávnosť Nanebovystúpenia Pána

Bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej slávnosti čítame: Ježiš povedal svojim učeníkom:“ Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja vám zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste , kým nebudete vystrojení mocou [...]

2019-05-29T09:36:41+02:0029. mája 2019|

Homília brata Michala na 6. veľkonočnú nedeľu

       V dnešnom úryvku Ježišovej rozlúčkovej reči, počúvame uistenie o tom, že i keď Pán Ježiš odchádza zo sveta, opäť sa raz vráti. Apoštoli po Ježišovom na nebo vystúpení počúvajú: „Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať“ (Sk 1, 11). […]

2019-05-24T16:12:32+02:0024. mája 2019|

Letný tábor so sv. Dominikom

Pozývame mládež 6. - 9. ročníka základných škôl na letný tábor, ktorý sa uskutoční 15. - 21. augusta v Ábelovej. Prihlasovanie 20. máj - 20. júl. Tešíme sa na všetkých. Prihlasovanie bolo ukončené.      

2020-01-10T15:53:05+01:0013. mája 2019|

Homília brata Šebastiána na 4. veľkonočnú nedeľu

Slová dnešného evanjelia nám ponúkajú radostnú nádej a istotu. Istotu v tom, že ak budeme počúvať Kristov hlas a otvoríme si srdce pre jeho slová, dá nám večný život a nikto nás nevytrhne z jeho ruky. Je to prísľub, ktorý nám môže dať jedine Boží Syn. Zachovávaním slov Pána Ježiša, máme totiž účasť na Božom [...]

2019-05-13T10:47:31+02:0013. mája 2019|

Putovali k duchovnej rodine

V čase veľkonočnej oktávy putovali sestry z Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy za svätou pani Zdislavou z Lemberka. Pani Zdislava je duchovnou dcérou svätého Dominika Guzmána, patrónkou rodín a vzorom v konaní skutkov lásky. K jej hrobu a do jej kraja sa sestry prišli modliť za nové povolania pre dominikánsku rodinu. V Jablonnom v Podještedí sú strážcami hrobu sv. Zdislavy bratia [...]

2019-05-15T13:39:38+02:0013. mája 2019|

Homília brata Charbela na 3. Veľkonočnú nedeľu

    V našom živote máme rôzne dôležité skutočnosti, na ktorých nám veľmi záleží. Ich škála je veľká. Od rôznych vzťahov, teda dôležitý sú tu ľudia, cez aktivity ako práca, záľuby, umenie či šport až po veci materiálne ku ktorým máme vytvorené puto. K tomu na čom nám záleží, máme najčastejšie nastavený určitý model správania sa. [...]

2019-05-05T16:07:42+02:005. mája 2019|