Monthly Archives: november 2019

//november

November mesiac spomienky na všetkých verných zosnulých

... z Katechizmu Katolíckej Cirkvi 988 Kresťanské Krédo – vyznanie našej viery v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a v jeho stvoriteľskú, spasiteľskú a posvätiteľskú činnosť- vrcholí vyznaním viery vo vzkriesenie mŕtvych na konci čias a vo večný život. Pevne veríme a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije naveky, [...]

2019-11-02T10:08:42+01:002. novembra 2019|