Yearly Archives: 2020

Home/2020

Homília brata Mateja na slávnosť Bohorodičky Panny Márie

Milí priatelia je jasné, že dnes slávia všetci ľudia nový rok, ale rovnako dnes 1.1. v našej Cirkvi slávime sviatok Bohorodičky Panny Márie. Nový rok je vždy pre nás novou nádejou, že bude lepší ako predošlý. Prelínajúci sa posledný deň s prvým dňom je aj takou príležitosťou na pripomenutie si dôležitých momentov v našom živote. [...]

2020-12-31T21:57:13+01:0031. decembra 2020|Tags: |

Brat Alan predstavuje ďalší cyklus kázní mladých

Čo nás Vianoce učia o modlitbe? Počas posledných dní som si veľmi obľúbil toto zobrazenie narodenia Ježiša Krista. Vznešenosť a ľahkosť anjelskej radosti a chvály prechádza do jednoduchosti a obyčajnosti úcty ľudí kľačiacich pred malým dieťaťom, pričom mnohí z nich určite nechápu ohromujúcu váhu tejto udalosti. Len tušia. Cez deravú [...]

2021-01-02T22:35:05+01:0030. decembra 2020|

Ďakovný list zvolenskej komunity priateľom a dobrodincom

Zvolen, 28. decembra 2020 Milí naši priatelia, „Budúcnosť je v Božích rukách a v lepších ani nemôže byť.“ Keď sme tento výrok spolu s bannerom bl. dominikánskeho laika Pier-Giorgia Frassatiho koncom roka 2019 zavesili na náš kostol, nikto z nás netušil, že o niekoľko mesiacov neskôr celý svet tvrdo zasiahne pandémia, ktorá veľmi zmení naše životy. Od začiatku marca [...]

2020-12-28T22:31:18+01:0028. decembra 2020|

Homília brata Petra na sviatok svätej Rodiny

Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Posolstvo Svätej rodiny pramení v Božom zjavení. Hoci ako liturgický sviatok sa objavil v danom historickom období (stredoveku) a menil kalendár slávenia, vždy načiera zo studnice prirodzených a nadprirodzených právd viery. Okolnosti vzniku sviatku svätej rodiny odolávajú mylným predstavám, že liturgický vývoj a s ním teológia podliehajú kultúrnym a civilizačným zmenám.   [...]

2020-12-27T10:58:03+01:0027. decembra 2020|Tags: , |

Homília brata Bruna na sviatok sv. Štefana

Milí priatelia, bratia a sestry, Vianoce sú sviatky vtelenia a narodenia Božieho Syna. To sa stalo len raz v histórii ľudstva, kedy Boh sa stal človekom. Ostáva však človekom, vteleným Bohom navždy. Význam Vianoc pretrváva naveky a Boží Syn sa stal človekom aj pre naše pokolenie, pre našu dobu.   […]

2020-12-26T16:36:25+01:0026. decembra 2020|Tags: |

Ježiša našla Mária s Jozefom v chráme

Dnešné tajomstvo zachytáva jedine evanjelista Lukáš. Ja osobne som túto udalosť Ježišovho detstva nikdy nemala rada. Nikdy som nerozumela, prečo je taká udalosť súčasťou radostného ruženca. Čo je radostné na tom, že sa vám na viac ako tri dni stratí vaše dieťa, ešte k tomu Boží Syn? Čo je radostné na tom, keď zistíte, že „sa [...]

2020-12-25T11:40:45+01:0025. decembra 2020|

Panna Mária so sv. Jozefom obetovali Ježiša v chráme

Keď uplynuli dni očisťovania, prišli do Jeruzalema a predstavili ho Pánovi... ....obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky. (Lk 2,22-24) Evanjelium – SLOVO ŽIVOTA, radostná zvesť... Ale čo to znamená? Ako iste vieme, advent nám pripomína očakávanie Mesiáša. Je to čas nášho zastavenia, prehodnocovania, spojený s ľútosťou, ktorá vrcholí predvianočným spovedaním, kde spečatíme naše dni očisťovania. Práve vďaka [...]

2020-12-22T07:13:19+01:0022. decembra 2020|