Yearly Archives: 2020

Home/2020

Ježiš nám zoslal Ducha Svätého

Po náročných chvíľach, ktoré učeníci prežívali ukrižovaním Krista, sa dostávame do radosti z príchodu Svätého Ducha. Ako vtedy učeníci, tak aj my dnes, sme v čase Ducha Svätého, ktorý je časom radostného očakávania z budúcej spásy. Posledné časy, ktoré žijeme, sú časy vyliatia Ducha Svätého (KKC 2819). „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom [...]

2020-11-30T22:16:46+01:001. decembra 2020|

Noviciátny výlet na Kráľovu hoľu

Na Kráľovej holi jasná vatra svieti; okolo tej vatry... Kukaj tam, čo ti?! Dominikáni! Hoj, švárna to junač, ako jeden, všetci: RUŽENEC im v pästi, ruksaky na pleci... Pod Kráľovou hoľou bratia naši stoja, Mária volá: Do zbroje! ty rehoľa moja! Do zbroje! kto si syn svojho rádu hodný: abože mi zahyň, abo buď [...]

2020-11-30T16:35:12+01:0030. novembra 2020|

… Príď, Pane Ježišu! … Zjv 22,17

„Naša prirodzenosť bola chorá a potrebovala lekára. Padlý človek potreboval toho, kto by ho zdvihol. Prišiel o život a potreboval toho, kto by ho oživil. Stratil účasť na dobre a potreboval toho, kto by ho priviedol späť k dobru. Bol zatvorený v temnotách a potreboval svetlo. Zajatec hľadal záchrancu, porazený pomocníka, utláčaný porobou osloboditeľa. Sú to azda nepatrné a bezvýznamné dôvody, aby pohli Boha zostúpiť a navštíviť ľudskú prirodzenosť, keď bolo ľudstvo v takom nešťastnom a biednom položení?“ Katechizmus Katolíckej Cirkvi, čl. 457

2020-11-28T17:38:11+01:0028. novembra 2020|

Ježiš slávne vystúpil na nebesia

„Srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16, 6-7) Predstavujem si apoštolov, ako sa cítia, keď im Ježiš hovorí, že odchádza. A vraj je to tak pre nich lepšie, [...]

2020-11-26T21:48:56+01:0027. novembra 2020|

Pridaj sa a KÁŽ II. alebo O tajomstvách Cirkvi

Všetci mladí (aj mladí duchom), ADOMáci aj neADOMáci, pridajte sa do nášho kazateľského tímu. Od januára pokračujeme novým cyklom kázaní. V tom súčasnom píšeme o tajomstvách života Pána Ježiša a Panny Márie, ako nám ich sprostredkúva posv. ruženec – pozri tu. V nasledujúcom cykle budeme písať o tajomstvách Cirkvi tak, ako tieto pravdy vnímame a žijeme my. Témy budú z [...]

2020-11-26T21:04:52+01:0026. novembra 2020|

Ježiš slávne vstal z mŕtvych

Ako veľa toho pre nás Kristus urobil. Mnohých uzdravil, ďalších oslobodil od zlého ducha, podstúpil pre nás nepredstaviteľné duševné aj telesné utrpenie. Z ľudského pohľadu hádam nemohol urobiť viac. Azda to nestačí? Sv. Pavol nám vo svojich listoch hovorí, že nie: „A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich [...]

2020-11-23T11:43:03+01:0024. novembra 2020|

Ježiš bol pre nás ukrižovaný

Ukrižovanie, tak bolestivý trest pre Ježiša. Pre toho, ktorý bol úplne bez hriechu. Ježiš nemusel, ale predsa prijal tento kalich utrpenia. A prečo tak urobil? V ukrižovaní nachádzame veľmi veľa dôkazov o Božej láske k nám. Samotné ukrižovanie je najvyšším stupňom lásky. Ale prečo práve ukrižovanie musel Ježiš podstúpiť? Svätý Tomáš Akvinský poukazuje na dve dôležité príčiny. Prvou je, [...]

2020-11-19T22:21:12+01:0020. novembra 2020|

Ježiš pre nás niesol kríž

„Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota.“ Jn 19,17 Ježiš bol tak veľmi doráňaný po ukrutnom bičovaní, z celého jeho tela tiekla krv a ešte ho aj výsmešne tŕním korunovali. Je odsúdený na smrť. Obrovská psychická aj fyzická bolesť, ťarcha, kríž a to doslova! Napriek tomu, že bol vysilený, potupený, Ježiš necúvol, ale [...]

2020-11-16T20:53:48+01:0017. novembra 2020|