Monthly Archives: január 2020

Home/2020/január

Rozhovor s Miriam Lexmann o pátrovi Mikulášovi Lexmannovi

Ak by páter Mikuláš Lexmann OP (1899–1952) žil v našej dobe, vo svojich homíliách a textoch by sa dotýkal podstatných problémov našej spoločnosti – sústredil by sa na ochranu ľudskej dôstojnosti a upozorňoval by, že na ňu útočí korupcia, nevymožiteľnosť práva, či rozkradnuté zdravotníctvo, ale aj obchodovanie s luďmi. [...]

2020-01-29T22:48:05+01:0029. januára 2020|

Homília brata Damiána pri príležitosti spomienky na záchranu životov v krypte dominikánskeho kostola v Košiciach

Životnou úlohou Jána Krstiteľa bolo ukázať na Krista. A v istom zmysle je to úlohou každého z nás. Slová z knihy proroka Izaiáša z dnešného prvého čítania, že je málo, ak Izrael bude len Boží služobník, ale Boh z neho urobí svetlo národov, neplatia len o Mesiášovi, ale o celom Božom ľude, ktorý má odrážať čosi z Božieho svetla pre tento svet. [...]

2020-01-22T14:09:21+01:0022. januára 2020|

Homília brata Česlava na 2. nedeľu v období cez rok

V dnešnom evanjeliu sme počuli slová, ktoré hovoríme v každej sv. omši: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.” Týmito slovami Ján Krstiteľ víta Ježiša a nepriamo nimi naznačuje Ježišovu vykupiteľskú smrť na kríži. Zastavme sa na chvíľu pri tom oslovení: „Baránok Boží“. Obetný baránok bol v židovstve veľmi dôležitý symbol. V Starom zákone nájdeme mnoho [...]

2020-01-19T19:53:35+01:0019. januára 2020|Tags: |

Konferencia o mladých a pre mladých – pozvánka

Pozývame všetkých, ktorí sa venujú mládeži v oblasti výchovy a vzdelávania, v škole alebo mimo školy, na konferenciu s názvom Komunikácia viery mladým vo svetle Christus Vivit. Konferencia sa bude konať 05.-06. júna 2020 v Košiciach, prihlasovanie začne koncom marca tohto roku. Prednášajúcimi sú Michal Vojtáš, profesor na saleziánskej univerzite v Ríme, a Ľudmila Muchová, [...]

2020-01-18T23:08:24+01:0015. januára 2020|

Homília brata Benedikta na slávnosť Zjavenia Pána

Jadrom dnešnej slávnosti je Božie pozvanie objaviť v Kristovi „Svetlo národov“. Tajomní mudrci z východu predstavujú všetkých tých, ktorí hľadajú Boha na svojej životnej púti. Ich mini príbeh v rámci Matúšovho podania o Ježišovom pôvode je prípravou na Ježišov misijný príkaz „získavať mu učeníkov zo všetkých národov“, ktorý ukončuje evanjelium. […]

2020-01-07T09:05:06+01:007. januára 2020|Tags: , |