Monthly Archives: júl 2020

Home/2020/júl

O dvoch sestrách. Kázeň brata Samuela

Lk 10, 38-42 Prečo sa dnes Kristus v spore dvoch sestier postavil na stranu nič nerobiacej Márie a Martu, ktorá starostlivo obsluhovala Ježiša a jeho učeníkov, pokarhal? Ak by bol problém v Martinej službe ako takej, keď ju zamestnávala pohostinná starostlivosť o vzácneho hosťa, potom by sme museli prestať pomáhať núdznym. Museli by sme sa venovať iba Slovu, [...]

2020-07-29T23:09:29+02:0029. júla 2020|

Stretnutie rozšírenej provinčnej rady laických dominikánov

V dňoch od 3. - 5.júla 2020 sa v kontemplatívnom centre na Pustom dvore v Ábelovej stretla rozšírená provinčná rada laických dominikánov. Provinčná rada sa konala z viacerých dôvodov: najmä aby zhodnotila bratský život v jednotlivých bratstvách na území Slovenska, plnenie provinčného plánu, situáciu v bratstvách a výzvy na nadchádzajúce obdobie. V rámci rady sa [...]

2020-07-27T08:25:52+02:0027. júla 2020|

O trpezlivosti s Kristovou Cirkvou. Homília na sviatok sv. Brigity

Jn 15, 1-8 Kľúčovým slovom obrazu o viniči, ktorý nám Kristus práve vyrozprával, je grécke sloveso menein, t.j. zostať. Zostať na viniči, ktorým je sám Ježiš. Sv. Ján, evanjelista, ktorý nám obraz zachytil, nepozná Pavlov obraz „Kristovho tela“. Ale podobenstvo o viniči vecne vyjadruje to isté: neoddeliteľnosť Ježiša od tých, čo sú jeho, ich jednotu s Ním [...]

2020-07-23T21:57:50+02:0023. júla 2020|

Homília brata Vavrinca na 16. nedeľu v období cez rok

Božie kráľovstvo a neúspech My ľudia dnešnej doby, nevynímajúc mňa, upadáme občas (možno častejšie) do „pokušenia netrpezlivosti“ – mám tým na mysli pokušenie, kedy neprimerane naliehame na to, aby naša činnosť, angažovanie sa v rozličných oblastiach zožala čím skôr veľký alebo aspoň primeraný úspech, priniesla čím skôr veľa alebo aspoň primerané množstvo ovocia a zároveň sa vyhla akémukoľvek [...]

2020-07-18T11:22:49+02:0018. júla 2020|Tags: |

VYSOKOŠKOLÁKOM: Dôležitý oznam z Letnej dominikánskej školy

Našu tohtoročnú LDŠ otvárame aj pre vysokoškolákov. Prihlasovanie posúvame do 31. júla 2020 alebo do naplnenia kapacity Kontemplatívneho centra Pustý Dvor - Ábelová. Prihlásiť sa môžete na opmladez.sk@gmail.com alebo na facebookovej stránke ADOM-u. Cena za ubytovanie a stravu je 50 eur. Pozrite si program LDŠ spolu s predstavením lektorov a kurzov. Váš organizačný tím LDŠ [...]

2020-07-06T11:24:34+02:006. júla 2020|

Som hosťom či hostiteľom?

Júnové vysokoškolské stretnutia ADOM-u na Pustom Dvore už pravidelne patria biblickej tematike. Inak tomu nebolo ani tento rok. Po neobyčajnom semestri a školskom roku sme sa opäť my, ADOM-áci, zišli a spolu s nami brat Lukáš, sestry Karola a Justína. Po dvoch rokoch nás opäť poctila svojou návštevou biblistka sr. Fides Strenková CJ. V príbehoch od Abraháma až po Pierra [...]

2020-07-04T23:11:00+02:004. júla 2020|

Brat Tomáš v Maďarsku o Afrike

Maďari o Afrike. Predtým, než sa chytíte za hlavu, upozorním, že tentokrát to bola akcia, pri ktorej sa nám podarilo vyhnúť sa heslu „o nás bez nás“. Myslím, že za to môžeme vďačiť aj skvelému organizátorovi – Teologickej vysokej škole v Pécsi, ktorá je výnimočná tým, že na nej študujú iba laici. Bolo hneď niekoľko hostí, ktorí [...]

2020-07-04T14:16:55+02:003. júla 2020|