Monthly Archives: október 2020

Home/2020/október

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a pokánie

Arcibiskup Fulton Sheen sa raz pýtal Matky Terezy, ako sa jej podarilo obrátiť na vieru 15 000 ľudí z ulíc Kalkaty. „Viete,“ odpovedala, „nevyučovali sme ich. Keď som sa o nich starala, prejavovala som im lásku, spytovala som sa ich, či by chceli počuť niečo o Kristovi.“ Oni sa ma zväčša pýtali: „Je Kristus taký ako vy? Podobá [...]

2020-10-27T09:57:09+01:0027. októbra 2020|

Homília brata Samuela na 30. nedeľu v období cez rok

Najvýstižnejšie o základnom postoji Kristovho učeníka hovorí asi tento evanjeliový verš: „Veru, veru, hovorím ti: keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš,“ (Jn 21,18) povie Zmŕtvychvstalý Petrovi, ktorý si určite nepredstavoval, že nasledovanie jeho majstra bude [...]

2020-10-25T14:46:55+01:0024. októbra 2020|

Ježiš urobil zázrak v Káne

Sú dni každodenné a dni, ktoré nás prehlbujú. Na prvý pohľad sa zázrak v Káne stal v najradostnejší deň roka. Veď kedy je človek radostnejší, ak nie vo chvíľach oslavujúcich lásku? Keď oslavuje to, k čomu bol povolaný a spôsob, akým môže prinášať ovocie? Hľadali sme ju a dala sa nám spoznať. Jej intenzita vygradovala do tohto [...]

2020-10-22T22:08:57+02:0023. októbra 2020|

Ponuka gospelovej hudby

Gospelparáda 22. 10. 2020 / 21:00 42. NE-súťažné vydanie. AKATIST k Presv. Bohorodičke, záchrane kresťan. ľudu. Pohľad na oslavnú bohoslužbu v súvislostiach / dominikán p. Kristián Martin Šalamon, hudobníčka Zuzana Eperješiová. Akatist v podaní sk. POETICA MUSICA.   https://www.lumen.sk/relacie/hudobne-relacie/gospelparada.html  

2020-10-21T00:29:40+02:0020. októbra 2020|

Ježišov krst v Jordáne a začiatok verejného účinkovania

V udalosti Ježišovho krstu môžeme nájsť isté paradoxy: Ježiš prichádza k Jánovi, aby ho pokrstil, a pritom on sám je bez hriechu. Ján, pre ktorého bolo krstenie a ohlasovanie Božieho kráľovstva všetkým, sa zrazu zdráha a Ježiša pokrstiť nechce (áno, tiež to vidí ako paradox). Ján sa nakoniec poddá Ježišovej vôli, vyleje na neho vodu, ktorá by ho mala obmyť [...]

2020-10-20T09:46:39+02:0020. októbra 2020|

Priatelia si hovoria tajomstvá

Priateľstvo je vzácny poklad, ktorý medzi sebou zdieľajú priatelia. Z tohto pokladu čerpajú, do tohto pokladu vkladajú. Jedným zo znakov krásneho priateľstva je to, keď tomu druhému natoľko dôverujete, že mu zveríte svoje tajomstvo. Možno ste nad tým ešte nepremýšľali, ale niečo podobné sa deje aj pri modlitbe ruženca, ktorá je celá popretkávaná tajomstvami. Väčšinou [...]

2020-10-18T19:28:12+02:0018. októbra 2020|

Pozvánka na Pohodu s klasikou na Rádiu LUMEN

Mária, naša záchrana - AKATIST na sviatok sv. Lukáša. Chrám. zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrál. chráme Narodenia Presv. Bohorodičky v KE, diriguje Lucia Lovašová, sóla Jaroslav Lajčiak, archimandrita a Marko Vadász.   https://www.lumen.sk/relacie/hudobne-relacie/pohoda-s-klasikou.html?page=6

2020-10-18T13:33:24+02:0018. októbra 2020|