Monthly Archives: november 2020

Home/2020/november

Ježiš slávne vystúpil na nebesia

„Srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16, 6-7) Predstavujem si apoštolov, ako sa cítia, keď im Ježiš hovorí, že odchádza. A vraj je to tak pre nich lepšie, [...]

2020-11-26T21:48:56+01:0027. novembra 2020|

Pridaj sa a KÁŽ II. alebo O tajomstvách Cirkvi

Všetci mladí (aj mladí duchom), ADOMáci aj neADOMáci, pridajte sa do nášho kazateľského tímu. Od januára pokračujeme novým cyklom kázaní. V tom súčasnom píšeme o tajomstvách života Pána Ježiša a Panny Márie, ako nám ich sprostredkúva posv. ruženec – pozri tu. V nasledujúcom cykle budeme písať o tajomstvách Cirkvi tak, ako tieto pravdy vnímame a žijeme my. Témy budú z [...]

2020-11-26T21:04:52+01:0026. novembra 2020|

Ježiš slávne vstal z mŕtvych

Ako veľa toho pre nás Kristus urobil. Mnohých uzdravil, ďalších oslobodil od zlého ducha, podstúpil pre nás nepredstaviteľné duševné aj telesné utrpenie. Z ľudského pohľadu hádam nemohol urobiť viac. Azda to nestačí? Sv. Pavol nám vo svojich listoch hovorí, že nie: „A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich [...]

2020-11-23T11:43:03+01:0024. novembra 2020|

Ježiš bol pre nás ukrižovaný

Ukrižovanie, tak bolestivý trest pre Ježiša. Pre toho, ktorý bol úplne bez hriechu. Ježiš nemusel, ale predsa prijal tento kalich utrpenia. A prečo tak urobil? V ukrižovaní nachádzame veľmi veľa dôkazov o Božej láske k nám. Samotné ukrižovanie je najvyšším stupňom lásky. Ale prečo práve ukrižovanie musel Ježiš podstúpiť? Svätý Tomáš Akvinský poukazuje na dve dôležité príčiny. Prvou je, [...]

2020-11-19T22:21:12+01:0020. novembra 2020|

Ježiš pre nás niesol kríž

„Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota.“ Jn 19,17 Ježiš bol tak veľmi doráňaný po ukrutnom bičovaní, z celého jeho tela tiekla krv a ešte ho aj výsmešne tŕním korunovali. Je odsúdený na smrť. Obrovská psychická aj fyzická bolesť, ťarcha, kríž a to doslova! Napriek tomu, že bol vysilený, potupený, Ježiš necúvol, ale [...]

2020-11-16T20:53:48+01:0017. novembra 2020|

Ježiš tŕním korunovaný

Zatvor oči a predstav si pred sebou ženu, ktorej život bol cestou plnou osobných bolestí. Bolesť zo straty, zo zrady, z choroby, z nenaplnenej lásky... Je to žena, ktorá pod krížom stála vedome. Ticho v tej hlbokej bolesti kontemplovala, nemala slov, stala sa „chudobnou“ prázdnou nádobou. Predstav si jej pohľad, len si ho predstav. Díva sa na teba a ty [...]

2020-11-12T19:19:03+01:0013. novembra 2020|

Ježiš bol pre nás bičovaný

...ktorý bol pre nás bičovaný.. Uvedomujeme si vôbec, čo znamenajú tieto slová? Niekto bol pre nás bičovaný. Niekto pre nás vytrpel toľko bolesti a trápenia. Niekoho krv sa pre nás liala z otvorených rán na zem. Myslím si, že každý z nás pozná film Umučenie Krista od režiséra Mela Gibsona. Pri scéne, kedy vojaci strhnú Ježišovi šaty a začnú [...]

2020-11-03T17:50:33+01:0010. novembra 2020|