Milí naši, ADOM Vám všetkým praje krásny a požehnaný rok 2021 🙏😇😉😊.

…krátky pozdrav ako aj milé spomienky na rok 2020 si môžete pozrieť vo videjku…