Vo štvrtok 17. mája Vás bratia dominikáni srdečne pozývajú na stretnutie 25+ do dominikánskeho kultúrneho centra Veritas (Dominikánske námeste č. 8.) Stretnutie sa začne už klasicky o 18.30 hod. Tentokrát so zaujímavým hosťom…

Príde k nám totiž otec Pavol Hudák, ktorý sa zaslúžil o proces blahorečenia Anky Kolesárovej. Otec Pavol bude mať prednášku s názvom „OBJAV SEBA VO VZŤAHU“. Po 20.00 hod bude v dominikánskom kostole vystavená Najsvätejšia sviatosť a bude možné prsitúpiť ku sviatosti zmierenia. Na stretnutie sa tešia bratia dominikáni a organizačný tím 25+.