Dňa 15. februára vo štvrtok o 18.30  Vás opäť pozývame
do Veritasu na stretnutie 25+.
Program začne zaujímavou prednáškou brata Rafaela o symboloch a častiach svätej omše
a bude pokračovať posedením pri káve alebo čaji a po 20.00 hod adoráciou v dominikánskom kostole. Srdečne pozvite aj vašich známych a priateľov.
Bratia dominikáni.