Drahí priatelia 25+, pozývame Vás na ďalšie celomesačné stretnutie, na ktorom sa, okrem iného, z rozprávania Zdena Somorovského, dozviete  veľa zaujímavého o brazílskej káve a amazónskom pralese.  Začíname v kostole dominikánov o 19. hodine adoráciou a následnou katechézou na tému: „Pán je blízko, otvor mu srdce“.

252