Po roku čakania na to, kedy sa opäť uskutoční Letná tomistická škola sa skupina mladých nadšencov stretáva na Pustom dvore v Ábelovej v čase od 22. – 28. augusta 2022. Téma, ktorá zatiahla všetkých na hlbinu, znela „Svätosť a vojna: od prirodzeného boja k nadprirodzenému“.

Prvé dni strávené v Ábelovej sa niesli v znamení vojny, o ktorej nám rozprával brat Samuel a pomedzi to nám z Písma brat Vavrinec vysvetľoval príbehy zo Starého, ale aj Nového zákona, ktoré boli prepojené s hlavnou témou vojny. Svoje hlavy sme zamestnali premýšľaním nad tým, ako konať, keby sme sa niekedy ocitli v nešťastí vojny. Nebola to jednoduchá téma, ale v týchto časoch sa nás veľmi dotýka.

Neskôr sme prešli na tému „Sviatosti“, ktorú nám vysvetľoval brat Alan. O sviatostiach sme už počuli mnoho, ale brat Alan nám ukázal hĺbku a ukázal nám nový rozmer pojmu sviatosti. Čo sviatosti predstavujú, prečo sú sviatosti tak veľmi dôležité v našich životoch a mnohé ďalšie – životne dôležité otázky nám boli postupne odkryté.

Duchovný program nepochybne obohatil každodenný breviár, sväté omše, adorácie, ruženec spojený s prechádzkou po krásnej ábelovskej krajine. Okrem toho sme jeden deň, konkrétne štvrtok, putovali do malebnej dedinky Príboj a odtiaľ do Haliče, kde na nás čakala pizza ako odmena. Čo nemôže chýbať na Letnej tomistickej škole, je kvíz, ktorý každoročne pripravuje brat Vavrinec a nepochybne prehlbuje našu zvedavosť po správnych odpovediach, pri ktorých sami niekedy neveríme, že sú správne. Hra Mestečko Palermo sa stala pravidelnou hrou, kde však svoje poznatky o tom, ako sa správne zachovať v zložitých situáciách, aplikovať nemôžeme. Pri tejto hre sa aj z toho najlepšieho človeka stáva najväčší klamár a mafián. Napokon všetky „nezhody“ zahodíme za hlavu pri opekačke.

V sobotu prichádza do Abélovej sestra Blažka, ktorá nám spríjemňuje čas svojím Land-artom. Spoločne zapájame svoju fantáziu a snažíme sa ju pretaviť do konkrétnej podoby na papier, z čoho máme všetci veľkú radosť, niekto viac, niekto menej.

Na záver ukončujeme Letnú tomistickú školu ceremoniálom, pri ktorom si uvedomujeme hĺbku a dôležitosť sviatostí a milostí, ktoré v našom živote pôsobia. Domov si teda odnášame, okrem poznatkov, aj krásne spomienky a zážitky, pretože Letná tomistická škola je predovšetkým o budovaní vzťahu s Bohom, ale aj o budovaní vzťahov medzi nami.

Dominika Paliesková