„Pán skúša svojich miláčikov opustenosťou a pokušeniami. Keby opustenosť trvala aj celý život, duša nesmie zanechať modlitbu. Príde čas, že jej Boh všetko hojne vynahradí“ (Terézia z Avily).
„Nikdy nezanedbávaj modlitbu a aj, keď cítiš ťažkosti a vyprahnutosť, jednako v nej zotrvaj, pretože Boh chce často vidieť, čo je v tvojej duši, čo však nemožno vidieť v čase úspechu a šťastia“ (sv. Ján z Kríža).
„Modlitba je nebeská voda, ktorou polievaš kvety v záhrade svojej duše, teda čnosti svojej duše, aby rástli a prinášali ovocie“ (sv. František Saleský).
„Strelné modlitby sú krátke, časté, naliehavé prosby, rýchlo vystrelené k Bohu ako šípy“ (sv. Augustín).
„Po krste je pre človeka nevyhnutná vytrvalá modlitba, aby si získal vstup do neba“ (sv. Tomáš Akvinský).