advent_sliderMilí priatelia.

Možno sme sa ani nenazdali a znovu stojíme pred adventom, aby sme sa pomaly chystali na Vianoce a zároveň tak po trochu zakusovali aj onen dlhý advent, ktorým je očakávanie druhého príchodu Kristovho, tak ako nám to on sám prisľúbil.

Čo všetko máme pred sebou v myšlienkach, keď sa povie slovo „ADVENT“?  Predovšetkým – ono očakávanie (z latinského „advenio“).  Najprv hľadíme k blížiacim sa Vianociam. Postupne zapaľujeme sviece na adventom venci, navštevujeme tzv. „rorátne sv. omše“, snažíme sa napĺňať adventné predsavzatia, ktoré si obyčajne na toto obdobie dávame a dúfame, že pri nasledujúcich Vianociach sa skutočne Kristus narodí v našom srdci, lebo toto je náplň pravého očakávania.

Akýmisi duchovnými sprievodcami v advente sú nám pri biblických čítaniach jednak prorok Izaiáš a od druhej polovice obdobia aj adventný kazateľ sv. Ján Krstiteľ, ktorého hlas zaznieva naliehavo aj k našej duši, aby sa pripravovala na príchod Spasiteľa.

Keď hľadíme v advente do ulíc a do obchodov – vidíme tam niečo ako „zabudnutý, či preskočený advent“ – všade sa predávajú len Vianoce a už Vianoce. Vianočné svetlá, stromčeky, ozdoby, darčeky…., to všetko patrí skôr k akejsi bezprostrednej príprave na sviatky, ale to ešte nie je ten pravý Advent, ktorý mám teraz na mysli.

Farba, ktorú v liturgii počas adventu používame, je FIALOVÁ, na znak kajúcnosti – lebo pravé uzobranie sa, obrátenie a nový začiatok aj toto sú veci, ktoré k adventu patria a posúvajú nás bližšie a bližšie ku Kristovi.

Prežiť advent DUCHOVNE, a teda naplno, je naším kresťanským poslaním. Do cieľa nás vedie túžba, aby sme následne počas Vianoc ako ovocie adventu zažívali v našom srdci aj narodenie Krista.

Prajem a vyprosujem Vám požehnaný Advent.

František Pistrák OP