Tretia sobota v mesiaci má už tradične v dominikánskom kostole v Košiciach poriadny mariánsky nádych. Modlitba posvätného ruženca a koruny Panny Márie, prednáška na mariánsku tému, svätá omša, adorácia, agapé. To všetko pomáha prítomným veriacim, pútnikom zblízka či zďaleka, prehĺbiť svoj vzťah nielen s Pannou Máriou, ale najmä s jej synom, Ježišom Kristom.

Podobne tomu bolo aj na tretiu novembrovú sobotu (19.11.). V prednáške nám brat Marián Hovanec predstavil Pannu Máriu ako vzor Cirkvi, ako vzor učeníčky Božieho Syna. Sv. omšu celebroval brat Antonín Husovský. Po nej nasledovala adorácia, ktorá bola zakončená eucharistickým požehnaním.

Hoci pod týmto krátkym článkom nájdete niekoľko pekných fotografií, predsa len lepší obraz o tejto „ružencovej sobote“ si vytvoríte vtedy, keď sa jej najbližšie priamo zúčastníte.