Existuje dôkaz, že Boh existuje? Pre ľudí, ktorí sa viac zamýšľajú a majú radi veci v súvislostiach, vypracoval Tomáš Akvinský  päť dôkazov pre existenciu Boha, ktoré tradične nazývame “päť ciest”.

Tomáš Akvinský

Benozzo Gozzoli: Triumf svätého Tomáša. (Svätý Tomáš tróni medzi Platonóm a Aristotelom, pod nohami je porazený Averroes)

 1. Pohyb

 • všetky telesá sú buď v potenciálnom pohybe alebo v skutočnom pohybe;
 • nič sa nemôže pohybovať samo, ale dáva to do pohybu niečo iné;
 • ak by neexistoval prvý hýbateľ, ktorým nepohol nikto iný, neexistoval by žiadny pohyb;
 • pohyb existuje, preto musí byť aj prvý hýbateľ.
 1. Pôsobiaca príčina

 • každá vec, ktorú vnímame zmyslami, má pôsobiacu príčinu;
 • nič nie je pôsobiacou príčinou samo osebe;
 • ak je A pôsobiacou príčinou B, potom ak chýba A, chýba aj B;
 • pôsobiace príčiny sú usporiadané od prvej príčiny cez medzipríčiny až po konečný výsledok;
 • ak neexistuje prvá príčina, nemôže existovať konečný cieľ;
 • preto musí existovať prvá príčina, ktorou je Boh.
 1. Bytie náhodné a nutné

 • bytia, s ktorými sa stretávame, sú náhodné, vznikajú a zanikajú;
 • v rade bytí, ktoré vznikajú postupne, nemôžeme ísť donekonečna;
 • jestvuje nutné bytie, ktoré má plný dôvod svojho jestvovania v sebe a od ktorého sa odvodzujú ostatné bytia;
 • tým bytím je Boh.
 1. Gradácia

 • vo veciach možno nájsť gradáciu – niektoré sú lepšie (svetlejšie, chutnejšie…) ako iné;
 • veci sú X v pomere k tomu, čo je najviac X;
 • ak neexistuje to, čo je najviac X, nemôže existovať to, čo je menej X;
 • musí existovať dokonalé bytie, ktoré nazývame Boh.
 1. Cieľovosť

 • všetky veci v prírode smerujú k svojmu cieľu;
 • všetko, čo ide k svojmu cieľu, koná na základe svojho poznania, alebo pod vedením niekoho so znalosťou (ako šíp smeruje od lukostrelca);
 • mnohým prírodným bytostiam však chýba poznanie;
 • existuje teda inteligentná bytosť, usporiadateľský rozum, príčina poriadku vo svete.

-js-

Obrázok: commons.wikimedia.org