Antonio de Montesinos bol španielsky dominikán na ostrove Hispaniola (dnešné Dominikánska republika a Haiti), ktorý s podporou svojho priora otca Pedra de Córdobu a celej dominikánskej komunity v Santo Dominigo kázal proti zotročovaniu a tvrdému zaobchádzaniu domorodého obyvateľstva.

21. decembra 1511, na štvrtú adventnú nedeľu, otec Montesinos predniesol ohnivú kázeň, v ktorej kritizoval praktiky španielskeho koloniálneho systému a odsúdil zneužívanie ľudí Taíno na Hispaniole.

Toto kázal v tú štvrtú adventnú nedeľu, pred 511 rokmi:

„Som hlas volajúceho na púšti. Aby som vám dal poznať vaše hriechy, vystúpil som na túto kazateľnicu, ja, ktorý som hlas Krista volajúceho na púšti tohto ostrova; a preto sa vám patrí počúvať ma nie s ľahostajnosťou, ale celým svojím srdcom a zmyslami; lebo tento hlas bude ten najdrsnejší a najtvrdší, najstrašnejší, aký ste kedy počuli…

Tento hlas vyhlasuje, že ste v smrteľnom hriechu a žijete a umierate v ňom kvôli krutosti a tyranii, ktorú na týchto nevinných ľuďoch páchate. Povedzte mi, akým právom alebo zákonom držíte týchto Indiánov v takom krutom a hroznom otroctve? Akým právom vediete také odporné vojny proti týmto ľuďom, ktorí žili mierne a pokojne vo svojich vlastných krajinách, kde ste ich zotročili nekonečným množstvom neslýchaných vrážd a drancovaní? Prečo ich tak veľmi utláčate a unavujete, nedávate im dostatok jedla a nestaráte sa o nich, keď ochorejú a zomierajú z vyčerpania, alebo ich ešte predtým zabíjate, aby ste mohli každý deň ťažiť a získavať zlato?

A ako sa staráte o to, aby dostali náboženské vyučovanie a spoznali svojho Boha a Stvoriteľa, alebo aby boli pokrstení, zúčastnili sa omše alebo aby svätili sviatky a nedele? Nie sú to ľudia? Nemajú dušu? Nie ste povinní ich milovať tak, ako milujete seba? Ako môžete zostávať v takom hlbokom a letargickom spánku? Buďte si istí, že vo svojom súčasnom stave nemôžete byť spasení o nič viac ako Maurovia alebo Turci, ktorí vieru v Ježiša Krista odmietajú.“

Páter Montesinos sa stal dominikánskym kňazom v kláštore sv. Štefana v Salamance, kde zrejme študoval. Bol súčasťou prvej skupiny dominikánov, ktorá prišla na ostrov Hispaniola v septembri 1510 pod vedením Pedra de Cordoba.

Spracované podľa: https://summitdominicans.org/blog/2011/12/500th-anniversary-of-the-sermon-of-friar-monesinos

Obrázok: commons.wikimedia.org