22. novembra 2017 si Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) spolu s dominikánskou rodinou na Slovensku pripomenula 65. výročie odsúdenia dnes už takmer 103-ročného P. Akvinasa Juraja Gaburu OP. Pri tejto príležitosti KPVS otcovi Akvinasovi udelila Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom politickým väzňom a príslušníkom PTP.

V kláštore sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej si 22. novembra 2017 členovia KPVS spolu s bratmi dominikánmi a sestrami dominikánkami pripomenuli 65. výročie od verejného súdneho procesu v Dolnom Kubíne, v ktorom bol P. Akvinas Juraj Gabura OP odsúdený na doživotie. Najťažší trest z celej „zločineckej skupiny“ dostal len za to, že vyspovedal členov protikomunistickej Bielej légie. V tom čase sa ukrýval u rodiny Kováčovej v Dlhej nad Oravou, ktorej členovia boli tiež odsúdení a veľa za to v živote trpeli. Páter Akvinas má v súčasnosti takmer 103 rokov (narodený 17. januára 1915) a od začiatku novembra žije na odpočinku a v starostlivosti u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval P. Dominik R. Letz OP z bratislavského konventu. Okrem P. Akvinasa, člena zvolenského konventu, koncelebroval prior zvolenského konventu P. Lukáš M. Žilák OP, spovedník sestier dominikánok P. Pius J. Majerovič OP a zástupca konventu v Dunajskej Lužnej, P. Pavol K. Kytka OP. Po sv. omši predseda KPVS, Peter Sandtner, P. Akvinasovi odovzdal pamätnú medailu a symbolickú väzenskú čiapku s odznakom KPVS. Napokon bol premietnutý dokumentárny film Akvinas – svedok viery a prítomným sa pri obede v refektári krátko prihovoril aj sám P. Akvinas a udelil im svoje kňazské požehnanie.

Viac informácií a fotografií pozri tu: http://www.kpvs.sk/foto-DL17.asp