Dňa 16. apríla 2016 si v našom kostole, nižšie uvedeným programom,  pripomenieme 90. výročie úmrtia brata Reginalda Garžíka, významného širiteľa modlitby posvätného ruženca.

Garzik-v-KE-2016