Homília brata Ireneja na 1. pôstnu nedeľu

Jednou z charakteristík súčasnosti je metafora, ktorú rád používa aj pápež Frantiešk. Hovorí o „tekutej dobe“. Tento obraz si prepožičal od filozofa Zykmunta Baumana. Jej nosnou témou je nekonečné more možností, ktoré dokáže obtiecť každú prekážku, [...]

  • JUBILEUM_Dominik

Modlitba, obrázok a záložka Jubilejného roka

Pri príležitosti začiatku Jubilejného roka rehole bol vydaný obrázok s modlitbou ku svätému Dominikovi a taktiež záložka do knihy. Keďže sme nedávno obdržali imprimatur od Mons. Bernarda Bobera, zverejňujeme modlitbu jubilea pre široké verejné použitie [...]

Putovanie od sv. Tomáša k sv. Dominikovi

Milí mladí priatelia, Všetkým nám je asi v súčasnej pandemickej situácii ťažké predstaviť si, že by sme toto leto mohli putovať. Nebudeme môcť putovať spôsobom, na aký sme zvyknutí (so spaním v školách a workshopmi). [...]

Pätnásť utorkov so sv. Dominikom

V našej reholi bola tradícia podľa ktorej sa zvlášť v utorok ľudia obracali vo svojich modlitbách ku sv. Dominikovi o príhovor a ochranu. Keďže dominikánom je tiež zverené šírenie úcty svätého ruženca, v dejinách vzniklo [...]

PRESUNUTÉ Víkendy o slobode a milosti

Milí naši mladí, kvôli pokračujúcej pandémii musíme naše najbližšie víkendové stretnutia presunúť na 7. – 9. a 13. – 16. máj. Program oboch stretnutí nebude totožný. Vystrieda sa pri ňom pár lektorov: sestra Justína sa [...]

Dominikáni a mladí putujú k otcovi

V roku 2021 budeme sláviť jubileum 800 rokov od narodenia nášho sv. otca Dominika pre nebo. Pri tejto príležitosti pozývame mladých putovať do Toulouse a jeho okolia vo Francúzsku (kde sv. Dominik niekoľko rokov kázal bludárom, založil prvú komunitu [...]