Homília brata Šebastiána na 1. adventnú nedeľu

Výzvou k bdelosti, ktorú Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu adresuje svojim učeníkom, sa nám otvára nový cirkevný rok. Opäť vstupujeme do Adventu, počas ktorého môžeme nanovo prežívať tajomstvo nášho Spasiteľa v dejinách ľudstva. „Ježiš Kristus je ten [...]

Hriech a Odpustenie – ADOM SŠ

Na novembrovej stredoškolskej Ábelovej, ktorá prebiehala v dňoch od 24. do 26. novembra, sme pokračovali v čítaní knihy od Timothyho Radcliffa. Už v auguste sme sa vybrali na cestu viery, na ktorú nás Boh [...]

  • ruky

Ako je to s obetou?

Obeta je ťažká. Začína sa to v bode, že ​​je ťažké pochopiť, prečo by sme sa vôbec mali obťažovať. Ako človek, ktorý tiež bojuje s neochotou v obetavosti, som sa obrátil na dôveryhodného brata (Tomáš [...]

Nielen štvrtý pilier – apoštolát

Prvá Jesenná tomistická škola sa niesla, podobne ako iné letné dominikánske školy, v znamení spoločnej modlitby a osobného rozjímania, prednášok s diskusiami a večerných rozhovorov či hier, ako to už mnohí poznajú. 20 mladých sa [...]

Majster Eckhart o Odpútanosti – ADOM SŠ

Ako nájsť miesto v duši, kde sa stretávame so živým Bohom? Čo môže byť viac ako láska a dobro? O týchto otázkach budeme uvažovať s Majstrom Eckhartom, stredovekým dominikánskym mystikom. Ako podklad nám poslúži [...]