„Nad jeho (Chestertonovými) slovami sa museli zamýšľať aj neveriaci, aj veriaci.”

Chestertonove slová majú moc. Majú moc vyrušiť ľudí. Vedel nimi prekvapiť všetkých bez rozdielu, veriacich aj neveriacich. Vyrušoval ostatných k mysleniu, k hľadaniu. Prečo sú jeho slová tak trefné a prečo sú iné, moje či tvoje, často tak prázdne? Ako by sme mohli docieliť, aby mali aj naše slová moc? Myslím si, že Chesterton dokázal svojimi slovami prekvapovať vďaka jeho hlbokému zmyslu pre ich význam, ako aj pre svoju originalitu.

Čo myslím pod hlbokým zmyslom pre význam slov? Zaujalo ma, ako Chesterton dokázal vo svojich slovách vystihnúť realitu. Ako precízne sa vyjadroval, čo veľmi uľahčuje diskusiu. Často si pri nej totiž strany neporozumejú, lebo rovnakými slovami hovoria rozdielne veci. On však vedel veľmi jasne vysvetliť to, aké slová, prečo a kedy používa.

No a originalita je snáď jasná. Možno znie dokonca prvoplánovo. No vôbec nie je tak jednoduchá, ako sa môže zdať. Nemyslím ňou len vyjadrenie svojho názoru kedy a ako sa mi chce. Myslím ňou zdieľanie svojej autentickej skúsenosti, svojho jedinečného pohľadu na svet. Nik nezažíva to, čo zažívaš ty. Nik nemá s Bohom takú skúsenosť, ako ty. A práve táto originalita, ochota priniesť do diskusie osobnú výpoveď, nielen opakovanie poučiek či príbehov iných, je obrovským darom.

Napadla mi metafora orchestra. Boh si stvoril každého z nás ako jedinečného hudobníka a umelca s jeho vlastným nástrojom. Každý deň nám píše nové noty, ktoré samostatne, ale aj všetky dokopy, dávajú nádhernú harmóniu a svedčia o Bohu a jeho kráse.

Každý z nás ako umelec má šancu, podobne ako Chesterton, zaznieť a odovzdať svoje svedectvo. Na to však potrebuje mať dobre naladený nástroj – poznať význam slov, ktoré používa a tiež pozerať a hrať svoje vlastné noty – originalita osobnej výpovede. Ako zle by to mohlo znieť, ak by sa niekto snažil hrať s nenaladeným nástrojom? Koľko chýb a škrípaní? Ako chudobne by mohol znieť celý orchester, ak by všetci hrali z tých istých nôt?

Tak teda každý z nás, ako hudobník, môže hrať krásne svoju melódiu. Môže rozprávať ako Chesterton, slovami, ktoré majú moc, lebo sú jasné a originálne. Nepochybujem, že ak sa viac začneme snažiť vysvetľovať a hľadať správny význam slov či hovoriť o svojich skúsenostiach a pohľadoch, budeme veľmi prekvapení a budeme sa zrejme musieť zamyslieť, znova a znova, veriaci aj neveriaci.

Barbora Ondríková