Stretnutie stredoškolákov na Pustom dvore na Ábelovej 5.-7. apríla 2019.

Na programe sa pracuje.