Biblické stretnutie na ktorom sa može zúčastniť středoškoláci aj vysokoškoláci na Pustom dvore na Ábelovej 28. júna – 2. júla 2019.

Na programe sa ešte pracuje.