Stretnutie vysokoškolákov na Pustom dvore na Ábelovej 3.-5. mája 2019.

Na programe sa pracuje.