ADOM október 2019

Stretnutie stredoškolákov 4.-6. októbra na Pustom dvore na Ábelovej.

Na programe sa momentálne pracuje.