Pozývame mladých ľudí (19+ ročných) 12. – 15. septembra 2019 do kontemplatívneho centra dominikánov Pustý dvor Ábelová na stretnutie nad témou Dobro a zlo so sv. Tomášom Akvinským. Prihlasovanie do 31. augusta na opmladez.sk@gmail.com.  Tešíme sa na vás.

fr. Samuel Lovás a Tomáš Héczey OP

predstavenie témy