ADOM september 2019

Stretnutie vysokoškolákov na Pustom dvore na Ábelovej 11.-15. septembra 2019.

Na programe sa momentálne pracuje.