Ak Boh stvoril všetko, stvoril aj zlo? Rozhodne stvoril aspoň našu vôľu, a teda aj možnosť vybrať si zlo. Prečo teda pripisujeme Bohu len to dobré? A ako od seba dobro a zlo odlíšiť? V roku, keď slávime jubileum 700. výročia jeho kanonizácie, priblížime si pohľad sv. Tomáša Akvinského na ľudské skutky, slobodu aj Božie pôsobenie.

Je pravda, že na každom zle je niečo dobré a na každom dobre niečo zlé? Zdá sa, že je pre nás jednoduchšie vybrať si zlo. Prečo je to tak? A je spravodlivé, ak za to potom trpíme? Kedykoľvek si sv. Tomáš kladie takéto otázky, vracia sa k Žalmu 4,7: „Mnohí sa pýtajú: Kto nám ukáže niečo dobré? Pane, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre!“ Účasťou na Božej múdrosti má teda človek schopnosť rozlišovať dobré a zlé. Dôverou v jeho Prozreteľnosť spoznávame, že jeho plány s človekom sú dobré. Už Aristoteles si všimol, že nič sa nedeje náhodne, ale všetko v prírode sa deje kvôli nejakému cieľu. Najdôležitejšou charakteristikou nášho konania je preto náš úmysel a to, čo sa pri skutku deje. Ukážeme si, ako od nich odvodzujeme morálnosť skutku. Na príklade lži a niektorých modelových situácií aplikujeme základné morálne princípy.

Keď sa Martin Luther rozišiel s Katolíckou cirkvou a začal protestantskú reformáciu, povedal svoje slávne: „Tu stojím a nemôžem inak.“ Predpokladajme, že, keď to Luther vyhlásil, mal úplnú pravdu a vzhľadom na svoj charakter a ciele nemohol urobiť inak. Znamená to, že nekonal slobodne a nebol morálne zodpovedný za svoj čin? Ak je naša sloboda len zdanlivá a naše konanie prebieha nezávisle od našej vôle, nemohli by sme zaň niesť zodpovednosť. Skutočná sloboda však nie je len neprítomnosť obmedzení. Je tiež slobodu pre dobro, pre formovanie vlastného charakteru, čím sa v istom zmysle človek stáva pánom svojho osudu.

Už viac ako rok trápi susednú Ukrajinu najväčšie možné zlo v tomto svete – vojna. Spolu s Ukrajincami sme aj my bolestne zistili, že šťastie a sloboda vôbec nie sú samozrejmé.

KDE: Kontemplatívne centrum Pustý Dvor – Ábelová

KEDY: 28. apríl – 1. máj 2023

PRIHLASOVANIE: do 23. apríla 2023 alebo do naplnenia ubytovacej kapacity nášho centra – prihlasovací formulár

PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE A STRAVU: 30€

PROGRAM