V dňoch 23. – 25.9. sa na Pustom dvore na Ábelovej opäť stretla po dlhom čase skupina mladých stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska. Najväčšie obsadenie tu mal východ. Témou víkendu bolo „Pokojné more“ a dotkla sa nejedného zo zúčastnených, pretože bola veľmi zaujímavá. Čítali sme si z knihy „Prečo byť kresťanom” od Timothyho Radcliffa. Vďaka nádhernej prednáške od sr. Terézie sme mohli viac nahliadnuť do svojho vnútra. Nejeden z nás sa snažil načúvať šumu mora, ktoré je v nás, ale načúvať aj pokojnému šumu Božieho hlasu.

Téma mala 3 krásne podtémy: POHOSTINNOSŤ, IDENTITA, RADOSŤ.

Po vypočutí si prednášky a zodpovedaní si otázok sme sa vždy posunuli ďalej k objaveniu Boha v nás aj v iných. Chceli sme sa vidieť v pokojnom mori zvanom Boh a nechať sa Ním premeniť. A môžeme len dodať, ten odraz Boha je v každom z nás, iba treba otvoriť oči a hľadať prenikavé Svetlo na tvári každého človeka. Keďže na tomto ADOMe s nami bola sr. Blažejka, ktorá nám ukázala, že to, čo nám bolo povedané, vieme vyjadriť aj úplne inak. Samozrejme, že je to umením, každý podľa seba a svojich pocitov. Všetci sme videli to pokojné, ale aj rozbúrené more iným spôsobom. Týmito maľbami sme zistili, že jednu vec vie každý človek vnímať úplne inak. A celé to doplnili a krásne ucelili kázne brata Lukáša, ktorý nás tiež duchovne viedol a svojimi slovami a rozhovormi smeroval.

A ako je už  zvykom, druhú noc si naši ADOMáci piekli palacinky, ktoré znovu raz nesklamali.