Často sa pýtame: Čo bude zajtra, pozajtra? Aké to bude, keď doštudujem? Ako sa uplatním v živote? Aká budúcnosť ma čaká? V každom živote sú tiež situácie – ako napr. smrť blízkej osoby, vojna, utrpenie nevinných – v ktorých sa otázka ohľadom budúcnosti stáva akútnejšou a týka sa konečnej budúcnosti, ktorá všetko zahŕňa, všetkému dáva zmysel a ktorá v konečnom dôsledku je schopná dať zmysel aj tomu, čo sa z ľudského hľadiska javí ako nezmyselné a beznádejné. Nebol by bez tejto konečnej budúcnosti ľudský život či celé ľudské dejiny len niečím absurdným?

Na stretnutí sa zamyslíme – vo svetle teológa G. Greshakeho – nad tým, čo je podstatou kresťanskej nádeje, ako ju vnímať a ako ju žiť. Tiež sa spoločne začítame do vybraných textov o nádeji z knihy T. Halíka Stromu zbýva naděje.

KDE: Pustý Dvor – Ábelova

KEDY: 24. – 26. marec 2022

PROGRAM STRETNUTIA (klikni)

PRIHLASOVANIE do 19.3.2023: prihlasovací formulár