Smrť ako koniec pozemského života nie je centrálnou témou kresťanského posolstva, no napriek tomu ju nemôžeme obísť, pretože je skúsenosťou, ktorá snáď najviac vyvoláva otázky vzhľadom na kresťanskú nádej a prísľub života. Tradičná teológia podáva o smrti tri základné výpovede: Všetci ľudia musia zomrieť; smrť je koniec životnej púte; smrť je následkom hriechu. Súčasná teológia zdôrazňuje, že smrť môže a má byť človekom nielen trpenou udalosťou, ale aktívnym skutkom naplnenia existencie. Práve tento aspekt vyjadruje najzreteľnejšie, že kresťanské hovorenie o smrti je hovorením o nádeji a živote.

Na stretnutí budeme uvažovať o teológii smrti vo svetle G. Greshakeho a začítame sa do vybraných textov.

KDE: Pustý Dvor – Ábelová

KEDY: 21. – 23. apríl 2023

PROGRAM STRETNUTIA

PRIHLASOVANIE do 15.4. alebo do obsadenia kapacity: prihlasovací formulár