KDE: Pustý dvor – Ábelova

KEDY: 21.-23. október 2022

PREDNÁŠAJÚCI: Justína I. Kostúrová OP, fr. Lukáš M. Žilák OP

PRIHLASOVANIE do 18.10.: prihlasovací formulár

PROGRAM STRETNUTIA

 Na záver nášho kristologického cyklu sústredíme našu pozornosť na Tajomstvo vtelenia. zamyslíme sa nad otázkami ako napr.: V čom spočíva tajomstvo vtelenia? Čo je jeho obsahom? Prečo sa Boh stal človekom? Aký význam to má pre nás? Nazrieme do prameňov, ktoré nám odkývajú podstatu tajomstva vtelenia a jeho soteriologický (spásonosný) význam.